امروز سه شنبه 04 آبان 1400
ravanshenasi.cloob24.com
0

نقش تاب آوری در کیفیت زندگی

نتایج پژوهش ها نشان داده است که سازنده های تاب آوری وراهبرد مقابله هیجان مدار ومعنویت بعنوان متغیرهای پیش بین 38درصد واریانس متغیر ملاک را یعنی کیفیت زندگی را تبیین کردند اما سبک مقابله ای مسئله مدار قادر به پیش بینی واریانس زندگی نبود درخصوص رابطه بین متغیرها باید اشاره کردکه بین تاب آوری وکیفیت زندگی رابطه مثبت معنا داری وجود داشت به نحوی که با افزایش میزان تاب آوری کیفیت زندگی هم افزایش می یافت.تاب آوری افراد را عامل توانمندی آنان در راستای تغییر نتایج ناگوار درجهت مثبت وکمک به حفظ سلامتی شخص می داند (مومنی، خدامراد، شهبازی راد، افسانه-1390).
نقش تاب آوری در خود کارآمدی ر رابطه با مفهوم عزت نفس است وبه قضاوت فرد نسبت به توانایی خود درموفق شدن در هدفی خاص اشاره دارد متکی به نقش بودن،توانایی فکر کردن وعمل کردن مستقل وبا اعتماد به نفس بودن از عوامل محافظ ارزشمند فرد به شمار می آید درنمونه ای از مادران نوجوان قدرت شخصی وخود کارآمدی عوامل پیش گویی قوی تر برای ارتقاء سطح سلامت خانواده بود تا منابع خارجی از قبیل حمایت اجتماعی تاب آوری در بزرگسالان دارای ناتوانایی یادگیری هنگامی که شرکت کنندگان معتقد بودند می توانند برمشکلات خود به تنهایی وبا به کارگیری مهارت های استعدادهایی که غلبه دارند افزایش یافت (جمشیدیان قلعه شاهی،پروین-1391).

عوامل تاثیرگذار در متغیر:

1) جنسیت: طبق داده های حاصله نتایج ذیل بدست آمده است که لپن تاب آوری ورضایت از زندگی رابطه مثبت وجود دارد بین زنان ومردان از نظر تاب آوری تفاوتی وجود ندارد (خلعتبری،جواد،بهاری، صونا-1388). البته نتایج پژوهشهای جدید اکسنجیرنشان دادزنان تاب آوری بیشتری نسبت به مردان دارند)صفاری نیا، مجید، بازیاری میمند، مهتاب – 1391).
2) خانواده: گارمزی، برنر، راتر، هرکدام درپژوهش های خود عوامل خاص رابعنوان عوامل موثر بر تاب آوری مطرح کرده اند کارمزی1991موثر بودن درکار بازی ودوست داشتن انتظار بالا دیدگاه مثبت،اعتماد به نفس کانون کنترل درونی خود نظم دهی مهارت های مشکل گشایی مهارت های تفکر انتقادی شوخ تبعی را مطرح می کنند (کرد میرزا نیوکزاده – عزت الله – 1390).
پژوهش ها نشان می دهد که خصوصیات فردی خانوادگی اجتماعی می تواند در تاب آوری کوکان تاثیر به سزایی داشته باشد که به این خصوصیات عوامل محافظتی گویند.
عوامل فردی محافظتی شامل مهارتهای حل مسئله آینده جویی خود گردانی اعتماد به نفس وشایستگی وتوانمندی اجتماعی فردی است وعوامل محیطی محافظتی نیز شامل فرزند پروری مقتدرانه پیوندهای مهربانانه ویژگی های مثبت والدین خانواده ایجاد فرصت های مشارکت درون خانوادگی ارتباط با بزرگسال حمایت گر وشایسته خارج از خانواده ارتباط مثبت با همسالان مدارس موثر پیوند با سازمانهای اجتماعی از قبیل مدارس گروه ها اردوها کانون هاوداشتن همسایه های با روحیه بالا سطوح بالای امنیت اجتماعی س بهره مندی از خدمات اورژانس اجتماعی خوب مانند خط تلفن بهران ودست یابی به مراقب های بهداشت عمومی برون خانوادگی است)صفاری نیا، مجید، بازیاری میمند، مهتاب – 1391)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه