امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

موج های فمینیسم

پس از انقلاب فرانسه، فمینیسم دارای سه موج مهم بوده است:

موج اول: در سال 1830 آغاز شد. مری ولستون کرافت با نگارش کتاب حقانیت حقوق زن (1792) تاثیر اصلی را بر این موج گذاشت. پس از وی، جان استوارت میل با همکاری هری تیلور کتاب انقیاد زنان (1869) را به نگارش در آورد که تأثیر مهم بعدی را بر این موج گذاشت. نگارش این کتاب در حالی صورت گرفت که زنان در دوره ویکتور یا در اوج سرکوب به سرمی بردند (پاملاابوت،1376، ص 204)

موج دوم: موج دوم فمینیسم از دهه 1960 آغاز می شود سیمون دوبووار با نوشتن کتاب جنس دوم (1946) و بتی فریدن با نگارش کتاب زن فریب خورده(1963) تأثیر بسزایی در برانگیختن این موج داشتند از دیگر متفکران مهم در این موج می توان به کیپ میلیت نویسنده کتاب سیاست جنسی (1970) و جرماین گرییر نویسنده خواجه زن (1970) و اثار وبرجینیا وولف آغاز گر مطالعه فمینیستی بی وقفه ای درباره موانع و محدودیتهای روشمند تولید فرهنگی زنان بود؛ آثار او در عین حال نشان از امکان پذیر بودن نوع خاصی از بیان در خصوص زنان داشت: شخصیتی انعطاف ناپذیر... که می تواند به هر سویی کشش پیدا کند؛ مسکوت گذاشتن خصلتهای آسیب پذیر زنان و پنهان کردن سویه های ضعیفشان.(v.wooif.p191)

موج سوم: موج سوم فمینیسم از اوایل دهه 1990 آغاز شد. فمینیسم که در دهه های 1960و 1970 در اوج خود به سر می برد، دراوخر قرن بیستم با مشکلات زیادی مواجه شد و در نتیجه آن به سرازیری انحطاط افتاد.(اندرو هی وود،1379،ص286)

در این دوران شکاف ها و دسته بندی های آشکاری در درون جنبش زنان بوجود آمد در دهه 1980 دولت های تاچر و ریگان،آشکارا با این نهضت مخالفت کردند و خواستار اعاده «ارزش های خانوادگی» شدند.فمینیست ها که به بسیاری از اهداف اصلی شان دست یافته بودند،آنقدر به سمت افراط پیش رفتند که حتی نهضت مردان در حال شکل گیری بود. این مسائل باعث شد فمینیست در اویل 1990 نوعی فرایند اعتدال را تجربه کند؛جناح مبارز و انقلابی آن کنار گذاشته و به ستایش و اهمیت به دنیا آوردن فرزند و نقش مادری پرداخته شد.(همان)

تقسیم بندی فمینیسم در حوزه های مختلف

1- حوزه فمنیسم لیبرال که در امریکا و انگلیس فعالیت می کند. مشکل اصلی را در وضع اقتصادی، نا برابری اقتصادی زنان و فرصت های نا برابر جنسی می جوید این دسته از فمینیست ها مدعی اند که تسلط مردان برزنان در قانون نهادینه شده و موجب اخراج زنان از حوزه های مهمی از حیات اجتماعی گشته است و در نهایت این که آنها به دنبال ایجاد برابری میان زن ومرد هستند.

2- حوزه فمنیست های رادیکال،پدر سالاری را دلیل انقیاد زنان می دانند. این گروه تفاوت اساسی زنان و مردان را موردتأکید قرار می دهند. و راه حل را در جدا سازی علایق زنان از علایق مردان می دانند. (آنها معتقد ند پدر سالاری و سرکوب زنان مهم ترین شکل تاریخی تقسیم اجتماعی و سرکوب بوده است.

3- حوزه فمنیست های مارکسیست،سرچشمه اصلی انقیاد و نابرابری زنان را در نظام سرمایه داری جستجو می کنند. از این دیدگاه سلطه مردان برزنان یکی از مظاهر سلطه سرمایه داری است و به دیگر سخن، سلطه مردانه جزئی از نظام سرمایه داری است، از این رو تغییر روابط سلطه آمیز جنسی تنها با پیروزی سوسیالیسم ممکن خواهد شد.(حسین بشیریه،1379،ص107و 108)

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه