امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

اهداف:

  1. درمانگر از طریق نقش بازی کردن، حرکت جدیدی را در زن و مرد ایجاد می کند.
  2. ایجاد دیدگاه های جدید در زن و مرد و کودکان: بر این اساس، تغییرات فکری به وجود می آید که بر اساس آن باید ساختار جدیدی در خانواده ایجاد شود.
  3. اختلالی که در یک نقطه متمرکز شده؛ مثلاً اختلال وسواس در مادری ا اختلال رفتار در پسر. درمانگر با تکنیک مورد نظر خود،این اختلال ها را متعادل می کند.
  4. شکستن ائتلاف، مثلاً خواهر و برادر علیه پدر و مادر یا پدر علیه مادر و... در خانواده ائتلاف می کنند که درمانگر با تکنیک ساختار یافته ائ تلاف را قطع می کند؛ مثلاً به دختر می گوید با مادرش بیرون برود، در صورتی که قبلاً با خواهر یا برادرش بیرون می رفت.
  5. وقتی که درمانگر با زن و مرد ی قرار می گذارد که روی موضوعی کار کنند هنگامی که دیدگاه آنها را عوض می کند، باید حتماً روی آن موضوع کار کند.
  6. هر زن و مردی در یک خانواده بیمار، نوع خاصی رفتار می کنن د. اگر چه در داخل یک خانواده، یک سیستم حاکم است ولی زیر سیستم هایی نیز به وجود می آیند که مرزهای خاصی را به وجود می آورند. وقتی که درمانگر تکنیک های ساختاری را به کار م ی برد، باید با این تکنیک ها مرزها را با قرارداد جدیدی ایجاد کند؛ مثلاً باید بگوید شما حالا باید از این به بعد این گونه رفتار کنید.
  7. وقتی که مرزهای جدیدی در سیستم خانواده به وجود می آید، دیدگاه های جدید هم پدیدار می شوند و زن و مرد به توانمند یهای خود پی می برند. کشف دیدگا ههای جدید نیز باید توسط درمانگر صورت پذیرد.
  8. با استفاده از تکنیک های ساختار یافته، خود مان را در جایگاهی قرار می دهیم که به طور نرمال و عادی حرکت کنیم؛ یعنی رفتار جدید جایگزین رفتار قبلی می شود.
  9. با ایجاد یک قالب جدید (احساس، اندیشه، افکار و رفتار)، دیدگاه و حرک ت جدیدی در فرد ایجاد می شود که برایند آن، یک رفتار جدید است که تصحی حکننده رفتار قبلی است.
  10. وقتی که حرکت های جدید ی ایجاد شد، آخرین هدف تکنیک های مکتب خانواده درمانی این است که فرد را در قالب یک خانواده قرار دهد و از امکانات به خوبی استفاده کند تا یک سیستم جدیدی در خانواده ایجاد و روابط در آن اصلاح شود.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه