امروز چهارشنبه 17 آذر 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

تشویق در لغت

تشویق، واژه ‏ای عربی از باب «تفعیل» و ماده ‏ی «شوق» است در لغت عرب چنین آمده است:

الشوق: نزاع النفسِ اِلی الشی‏ءِ.

کشاندن نفس آدمی به سوی امری.

هم‏چنین گفته‏ اند:

تشویق به معنای به شوق آوردن و راغب کردن به چیزی و کسی را در امری ستودن و به چیزی دلگرم کردن است.1

1ـ بررسى تشویق از دیدگاه اسلام، غلام‏رضا دولتى، پایان نامه ‏ى کارشناسى ارشد، 1377، ص 27 فرهنگ معین، محمد معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1350، صص 15 ـ 10.

تشویق در اصطلاح

چون شوق نتیجه‏ ی دریافت محبت است، تشویق را می ‏توان هرگونه رفتار یا عملی دانست که کسی برای خوش آیند دیگری انجام می‏دهد. به دیگر سخن، تشویق گونه ‏ای پاداش و به کار بردن عامل یا عواملی است که افراد را به نیکوکاری وادارد. تشویق برای ارایه ‏ی محبت صورت می ‏گیرد و نشانه‏ ی اعلام رضایت و پذیرش رفتار دیگری است.1

تشویق، ره ‏آورد به کار بستن راه‏ کاری تربیتی است که برای ایجاد، اصلاح یا تثبیت یک رفتار صورت می‏ گیرد. تشویق، پاداشی کلامی، اشاره‏ ای، مادی یا معنوی است که فرد را به سمت و سوی معینی ترغیب می‏ کند.

1ـ همان، ص 28.

تنبیه در لغت

تنبیه، واژه ‏ای عربی است از باب «تفعیل» و ماده ‏ی «نَبَه» که در لغت عرب آن را چنین معنا کرده ‏اند:

القیام و الانتباهِ مِنَ النَّومِ، انتبه من نومه، اِسْیَفظ و التنبیه مثله.

برخاستن و بیدار شدن از خواب غفلت.1

در فرهنگ‏ های فارسی نیز آمده است:

آگاه و بیدار کردن، واقف گردانیدن بر چیزی، مجازات کردن، گوشمالی دادن، سیاست کردن و چوب زدن.2

1ـ لسان العرب، اقرب الموارد، ماده‏ ى «نَبَه».

2ـ روش ‏هاى تربیتى انذار و تبشیر در قرآن، اسداللّه‏ طوسى، پایان‏نامه‏ ى کارشناسى ارشد، موسسه‏ ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى، رشته ‏ى علوم تربیتى، 1377.

تنبیه در اصطلاح

مربیان برای کاستن از احتمال انجام رفتاری خاص از سوی شاگرد، به کارهایی دست می‏ زنند تا زمینه ‏های انجام آن رفتار را در وی از بین ببرند. از این رو، روان‏شناسان، تنبیه را این گونه تعریف کرده ‏اند:

ارایه‏ ی یک محرک آزاردهنده (ناراحت کننده) به یک ارگانیزم که نتیجه‏ ی آن، کاهش قدرت فراوانی پاسخ‏ هایی است که پیش از تنبیه انجام شده است، مانند: انتقاد شدید از یک دانش ‏آموز پس از مشاهده‏ ی رفتار خاص.1

1ـ روان‏شناسى تربیتى، برگردان: خویى ‏نژاد و دیگران، ص 364.

نویسنده : جعفر هاشملو
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه